Strona pamięci ppłk. pilota Tadeusza Blicharza
Copyright © 2010 by  Andrzej Kalus  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: ak-kk@o2.pl
Martinez
9 maja 2010 roku
Warszawa
Katedra Polowa Wojska Polskiego
23 września 2010 roku
Powązki Aleja Zasłużonych
Film