Strona pamięci ppłk pilota Tadeusza Blicharza

   Stronę tę dedykuję mojemu drogiemu wujkowi Tadeuszowi Blicharzowi, bohaterowi wojennemu, kawalerowi orderu Virtuti Militari który na zawsze pozostanie w mej pamięci jako wspaniały i szlachetny człowiek.
Tylko na tej stronie znajdziecie Państwo oryginalne nagrania audio Tadeusza Blicharza, który opowiada swoją wojenną historię przekazując również wiele ciekawych informacji na temat innych pilotów, zdarzeń wojennych oraz  misji bojowych. Strona zawiera  zdjęcia, materiał filmowy, pamiątki jak również oryginalną treść artykułu Tadeusza Blicharza w języku angielskim  pt. „The Great Escape” w którym opisuje życie w obozie Stalag Luft III oraz szczegóły dotyczące wielkiej ucieczki (Inne).                                                   Andrzej Kalus


Copyright © 2010 by  Andrzej Kalus  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: ak-kk@o2.pl
Odznaka 304 Dywizjonu Bombowego imienia Ziemi Śląskiej
Tadeusz Blicharz
    Urodził się w 1915 roku w Krakowie. W 1939 ukończył szkołę Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie i został przydzielony do 2 Pułku Lotniczego w Krakowie. Jako pilot polskiego samolotu Karaś pod dowództwem majora Bisztygi wykonywał loty bojowe w eskadrze bombowej kampanii wrześniowej.
Po zakończeniu walk w Polsce, przez Rumunię dostał się do Francji, a następnie do Anglii, gdzie jako pilot 304 Dywizjonu Bombowego im. „Ziemi Śląskiej” brał udział w lotach bojowych nad obszarem Niemiec.
W ostatnim locie nad Niemcami, w drodze powrotnej po zbombardowaniu celu,  przy wyjątkowo trudnych warunkach atmosferycznych załoga por. pil. Tadeusza Blicharza, mając kłopoty ze wskazaniami busoli, nie mogła dobrze orientować się w położeniu samolotu,  co w efekcie zakończyło się lądowaniem na niemieckim lotnisku messerschmittów koło Brukseli. Niemcy otoczyli samolot, Tadeusz Blicharz aby nie oddać maszyny w ręce wroga wzniecił pożar - samolot doszczętnie spłonął wśród wybuchającej amunicji i zbiorników.
Cała załoga trafiła do niewoli,  i została osadzona w obozie Stalag Luft 3 w Żaganiu koło Wrocławia.
Za wybitne czyny wojenne por. pil. Tadeusz Blicharz został odznaczony wieloma odznaczeniami, w tym Orderem Virtuti Militari, trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Medalem Lotniczym, Krzyżem Kampanii Wrześniowej, Gwiazdą Air Crew-Europe oraz wieloma innymi angielskimi odznaczeniami bojowymi.
Po zakończeniu działań wojennych II wojny światowej wyjechał do Stanów Zjednoczonych Ameryki i zamieszkał w San Francisco (Kalifornia).
W późniejszym okresie mieszkał w miejscowości Paradise  w Kaliforni wraz ze swoją żoną Adą która była Jego najlepszym przyjacielem. Zmarł 16 marca 2010 roku w Paradise. Ostatnie pożegnanie miało miejsce zarówno na ziemi amerykańskiej gdzie spędził większość życia, jak również ojczystej którą zawsze nosił w sercu i za którą walczył. Pierwszy pogrzeb odbył się w dniu 9 maja 2010 roku w polskim kościele w Martinez  (Kalifornia), a 23 września 2010 roku prochy Tadeusza Blicharza spoczęły na Polskiej ziemi w Alei Zasłużonych na Warszawskich Powązkach.
_______________________________________________________________________

Lt.-Col.  Pilot Ted Blicharz
   Born in 1915 in Krakow, Poland. In 1939 he graduated from the Air Force Academy in Dęblin and was assigned to the 2nd. Air Regiment in Krakow. As a pilot of a Polish aircraft Karaś under the command of Major Bisztygi, he carried out bomber squadron combat missions of the September Campaign.
At the end of fighting in Poland, he made his way to France through Romania and then to England, where as a pilot of the 304 Polish Bomber Squadron "Land of Silesia," he participated in combat flights over German territory.
On a last flight over Germany while returning in extremely bad weather from a bombing run, Col. pilot Tadeusz Blicharz's crew experienced problems with the navigation system and were forced to land on a German airfield in Messerschmitts near Brussels. They were immediately surrounded by German soldiers. Making sure the machine doesn't come into enemy hands, Blicharz set the plane on fire and burned it to the ground along with the exploding ammunition and gas tanks.
The entire crew was taken into captivity and imprisoned in the Stalag Luft 3 camp in Żagan, near Wroclaw.
For his extraordinary heroism and outstanding service rendered, Lt.-Col. Tadeusz Blicharz was awarded numerous honors, including the Military Virtue Medal, the Cross of Valour-three times, the Air Medal, the Cross of the September Campaign, the Star of Air Crew-Europe in addition to many British recognition awards.
At the end his World War II duties, Mr. Blicharz came to United States and settled in San Francisco, California.
He later moved to the town of Paradise, California with Ada-his wife and best friend. He passed away in Paradise on March 16, 2010. Two funerals took place-one on American soil, where he spent most of his life and the second in his native country of Poland, which he always carried in his heart and for which he fought. On May 9, 2010 a memorial service was held in the Polish church in Martinez, California. On September 23, 2010, his ashes were laid to rest on Polish soil in the Alley of the Meritorious, in the Powązki cemetery in Warsaw.